Teksti suurus:

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 35

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” muutmine

Vastu võetud 11.12.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruses nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.”;

4) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „ning ooteruumis”;

6) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,”;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 4, 5, 10, 15 ja 16 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json