Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 1

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5 ja § 69 lõike 10 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse number „1395” numbriga „2580”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse number „483” numbriga „1112”, number „1000” numbriga „1600” ja number „747,10” numbriga „1431”;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse number „2325” numbriga „4300”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json