Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 2

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „minutihinnana” sõnadega „sekundi hinnana” ning sõna „minuti” asendatakse sõnaga „sekundi”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste loetelu ja rakendatavad tasu määrad

/otsingu_soovitused.json