Teksti suurus:

Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 6

Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muutmine

Vastu võetud 10.12.2018 nr 65

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 202 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 4. mai 2017. a määrust nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „1. oktoober ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. september” tekstiosaga „1. jaanuar ega hilisem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsember”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini” tekstiosaga „5. jaanuarist kuni 15. jaanuarini”;

3) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „kuid hiljemalt 13. detsembril”;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 9 järgmises sõnastuses:

§ 9. Rakendussäte

2019. aastal esitatakse taotlus sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mis on läbi viidud 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2018. aastal, taotluse esitamise tähtajal.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json