Teksti suurus:

Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused

Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2019, 13

Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused

Vastu võetud 02.05.2013 nr 18
RT I, 07.05.2013, 25
jõustumine 10.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2014RT I, 17.01.2014, 1720.01.2014
19.12.2014RT I, 29.12.2014, 3401.01.2015
14.12.2017RT I, 22.12.2017, 501.01.2018
17.12.2018RT I, 21.12.2018, 2801.01.2019
10.12.2019RT I, 13.12.2019, 1101.01.2020

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 70 lõike 6 alusel.

§ 1.   Palgaastmetele vastavate palgamäärade kehtestamine ja palgamäärade diferentseerimine

  (1) Määrusega kehtestatakse Politsei- ja Piirivalveameti ning Sisekaitseakadeemia politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad vastavalt lisale 1.

  (2) Palgamäärasid võib diferentseerida politseiametnike ametikohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel vastavuses Politsei- ja Piirivalveameti palgajuhendiga ning Sisekaitseakadeemia töötasustamise korraga.

§ 2.   Teenistusastmetasu

  Politseiametnikule teenistusastme eest makstava teenistusastmetasu suurus kehtestatakse vastavalt lisale 2.

§ 3.   Lisatasu maksmine

  (1) Politseiametnikule võib maksta lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest ning samuti § 1 lõikes 2 sätestatud alustel vastavuses Politsei- ja Piirivalveameti palgajuhendiga ning Sisekaitseakadeemia töötasustamise korraga.

  (2) Siseminister võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile ja tema asetäitjale ning prefektile maksta lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

  (3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu maksmise aluseks on kollektiivsetele või politseiametniku individuaalsetele töötulemustele antud hinnang.

  (4) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Sisekaitseakadeemia rektori või vahetu juhi poolt politseiametnikule antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

Lisa 1 Politsei- ja Piirivalveameti ning Sisekaitseakadeemia politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad
[RT I, 13.12.2019, 11 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 2 Politseiametnike teenistusastmetasud

/otsingu_soovitused.json