Teksti suurus:

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2022, 21

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2022 otsus nr 216

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

Eesti Kultuurkapitali seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „loometöö-,” tekstiosaga „investeeringu-,”;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „, toetades üheaegselt kuni kahte objekti”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kultuurkapitali nõukogu võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud ülesannet täites toetada üheaegselt mitut objekti ja toetada pingereas tagapool asuvat objekti varem kui pingereas eespool asuvat objekti, kui see ei mõjuta pingereas eespool oleva objekti valmimist. Pingereas tagapool asuvat objekti võib toetada varem kui eespool asuvat objekti juhul, kui pingereas eespool oleva objekti ettevalmistus ei võimalda toetuse eraldamist.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json