Teksti suurus:

Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded

Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded - sisukord
  Väljaandja:Siseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2021
  Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 2

  Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded

  Vastu võetud 12.08.2010 nr 36
  RT I 2010, 66, 495
  jõustumine 20.09.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  06.12.2010RT I, 23.12.2010, 501.02.2011
  12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017

  Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 9 lõike 51 alusel ja vastavuses «Digitaalallkirja seaduse» §-ga 371.

   

    (1) Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja (edaspidi andmekandja) peab olema piisava mahu ja suutlikkusega, et kindlustada sellele kantud andmete terviklikkus, autentsus ja konfidentsiaalsus.

    (2) Andmekandja peab tagama andmete säilimise vähemalt andmekandjale kantud või sellega seotud sertifikaatide kehtivusaja jooksul.
  [RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

    (3) Andmekandja peab olema lahutatav seadmest, kus teostatakse operatsioone digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendiga (edaspidi digitaalne dokument).

    (4) Andmekandja peab füüsiliste karakteristikute poolest tagama piisava vastupidavuse igapäevase kasutamise juures.

    (5) Andmekandja peab omama standardiseeritud andmevahetusliidest.

    (6) Andmekandja peab võimaldama andmete lugemist ja kirjutamist krüpteeritud andmevahetuskanali kaudu, andmete salajasus peab olema piisavalt kindlustatud.

    (7) Kui pärast digitaalse dokumendi väljaandmist on nõutav andmekandjale rakenduste laadimine ja kustutamine, siis peab rakenduste laadimine ja kustutamine toimuma digitaalse dokumendi väljaandja kontrolli all.
  [RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

    (8) Andmekandja peab olema ühilduv ning võimaldama vastava digitaalse dokumendi kasutamist olemasolevas infrastruktuuris.
  [RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

    (9) Politsei- ja Piirivalveamet võib keelduda taotlejale mobiil-ID väljaandmisest, kui SIM-kaardi tehniline võimekus ei vasta enam tingimustele, mis on vajalikud selle turvaliseks kasutamiseks.
  [RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json