Teksti suurus:

Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu

Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu - sisukord
  Väljaandja:Regionaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 19.12.2023, 17

  Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu
  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

  Vastu võetud 03.05.2010 nr 8
  RTL 2010, 25, 445
  jõustumine 01.07.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  07.02.2017RT I, 14.02.2017, 417.02.2017
  19.02.2018RT I, 02.03.2018, 205.03.2018
  20.06.2019RT I, 28.06.2019, 1401.07.2019
  12.12.2023RT I, 19.12.2023, 1501.01.2024

  Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4, § 49 lõike 3 ja § 492 lõike 2 alusel.
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

  § 1.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste vormid:

   
    1) sünni registreerimise avaldus (lisa 1);
    2) isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (lisa 2);
    3) põlvnemise välistamise avaldus (lisa 3);
    4) surma registreerimise avaldus (lisa 4);
    5) abiellumisavaldus (lisa 5);
    51) abiellumisavaldus inglise keeles (lisa 27);
  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
    52) abiellumisavaldus, kui abiellujad on samast soost (lisa 51);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    53) abiellumisavaldus inglise keeles, kui abiellujad on samast soost (lisa 271);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    6) abielu lahutamise ühine avaldus (lisa 6);
    61) abielu lahutamise ühine avaldus, kui abikaasad on samast soost (lisa 61);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    7) abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (lisa 7);
    8) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus (lisa 8);
    81) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles (lisa 28);
  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
    9) perekonnaseisukande parandamise ja muutmise avaldus (lisa 9);
    10) sooandmete muutmise avaldus (lisa 10);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    11) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (lisa 11);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    12) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles (lisa 29).
  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

  § 2.   Kehtestada järgmised paberil tehtavate perekonnaseisukannete vormid:

   
    1) sünnikanne (lisa 12);
    11) sünnikanne, kui vanemad on samast soost (lisa 25);
  [RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
    2) surmakanne (lisa 13);
    3) abielukanne (lisa 14);
    31) abielukanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 141);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    4) abielulahutuse kanne (lisa 15);
    41) abielulahutuse kanne, kui abikaasad on samast soost (lisa 151);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  § 3.   Kehtestada perekonnasündmuse kohta väljastatava tõendi andmekoosseisuna andmed, mis on toodud järgmistes tõendi vormides:

  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

   
    1) sünnitõend (lisa 16);
    11) sünnitõend, kui vanemad on samast soost (lisa 26);
  [RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]
    2) surmatõend (lisa 17);
    21) surmatõend (väljastab tervishoiuteenuse osutaja) (lisa 31);
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]
    3) abielutõend (väljastatakse abielu registreerimisel) (lisa 18);
    31) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on mehed (lisa 181);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    32) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend, kui abikaasad on naised (lisa 182);
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]
    4) abielutõend (korduv) (lisa 19);
    5) abielulahutuse tõend (lisa 20);
    6) abieluvõimetõend (lisa 21);
    7) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud Eestis alla 1 aasta (lisa 22);
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
    8) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud väljaspool Eestit üle 2 kuu (lisa 23);
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]
    81) abieluvõimetõend isikule, kes ei ole elanud Eestis (lisa 30);
  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]
    9) soo muutmise tõend (lisa 24).
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

  § 31.   Tervishoiuteenuse osutaja väljastab esmase surmatõendi üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Tervishoiuteenuse osutajal on juurdepääs tervise infosüsteemis tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud surmateatise, surma põhjuse ning perinataalsurma põhjuse teatise andmetele. Perekonnaseisuasutus väljastab surmatõendi objektiivsetel põhjustel üksnes juhul, kui surma fakt ja surma põhjus on tuvastatud. Perekonnaseisuasutusele väljastatakse üksnes fakt surma põhjuse tuvastatuse kohta.

  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  § 4.   Abieluvõimetõendile kantakse lisaks "Perekonnaseisutoimingute seaduse" § 9 lõikes 5 ja § 40 lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmetele järgmised andmed:

   
    1) isiku, kellega avalduse esitaja abielluda soovib, perekonnaseis, sünnikoht ja elukoht;
    2) abieluvõimetõendi kehtivuse aeg;
    3) Eesti Vabariigi kinnitus selle kohta, et abielu sõlmimiseks tõendil nimetatud isikute vahel puuduvad takistused.

  § 5.   Taotleja soovil võib § 3 punktides 1−2 ja 4−81 nimetatud perekonnasündmuse kohta väljastada korduva tõendi inglise, saksa või prantsuse keeles.

  [RT I, 02.03.2018, 2 - jõust. 05.03.2018]

  § 6.   Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

  Lisa 1 Sünni registreerimise avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 2 Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 3 Põlvnemise välistamise avaldus
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  Lisa 4 Surma registreerimise avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 5 Abiellumisavaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 5¹ Abiellumisavaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 6 Abielu lahutamise ühine avaldus
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  Lisa 6¹ Abielu lahutamise ühine avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 7 Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  Lisa 8 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 9 Andmete parandamise ja muutmise avaldus
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  Lisa 10 Sooandmete muutmise avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 11 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 12 Sünnikanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 13 Surmakanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 14 Abielukanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 14¹ Abielukanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 15 Abielulahutuse kanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 15¹ Abielulahutuse kanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 16 Sünnitõend

  Lisa 17 Surmatõend

  Lisa 18 Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

  Lisa 18¹ Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 18² Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 19 Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

  Lisa 20 Abielulahutuse tõend

  Lisa 21 Abieluvõimetõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 22 Abieluvõimetõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 23 Abieluvõimetõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 24 Isiku soo andmete muutmise väljavõte
  [RT I, 07.02.2014, 6 - jõust. 10.02.2014]

  Lisa 25 Sünnikanne
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 26 Sünnitõend, kui vanemad on samast soost
  [RT I, 14.02.2017, 4 - jõust. 17.02.2017]

  Lisa 27 Abiellumisavaldus inglise keeles
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 27¹ Abiellumisavaldus inglise keeles
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 28 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 29 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 30 Abieluvõimetõend
  [RT I, 19.12.2023, 15 - jõust. 01.01.2024]

  Lisa 31 Surmatõend
  [RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json