Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2018, 12

Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 06.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2018. aasta 1. mail.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm

Lisa 2 Vibujahi laskekatse tunnistuse vorm