Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Vastu võetud 13.02.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruses nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) 2020. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 880 000 eurot.

(2) 2020. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust ühe õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel 2020. aastal

/otsingu_soovitused.json