Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.03.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruses nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Euroopa Liidu asjades Eesti seisukohtade kujundamise ja elluviimise koordineerimine, sealhulgas Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitee tööks vajalike juhiste andmine ning nende ettevalmistamise koordineerimine, peaministri nõustamine ja toetamine Euroopa Liidu asjades ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamisel, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamise ja läbiviimise, Euroopa Liidu suunalise personalipoliitika ning Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise koordineerimine;”;

2) paragrahvi 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 4 nimetatud ametnike (avaliku teenistuse tippjuhtide) värbamise, valiku, arendamise ja hindamise korraldamine, sealhulgas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni töö korraldamine;”;

3) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üksuse juhi nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu riigisekretär. Protokolliosakonna juhataja nimetab riigisekretär ametikohale kooskõlastatult Välisministeeriumi kantsleriga.”;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 2, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tugitegevuste osakond.”;

6) paragrahvi 11 lõiked 3, 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tugitegevuste osakond tagab Riigikantselei personalitöö korraldamise, Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide arendamise ja hooldamise, Riigikantselei valitsemisel oleva riigivara haldamise ja hooldamise ning Riigikantselei töökeskkonnaalase tegevuse korraldamise.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json