Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2016. a määruse nr 84 „Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2017, 5

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2016. a määruse nr 84 „Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine” muutmine

Vastu võetud 09.03.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2016. a määruse nr 84 „Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ei võimalda Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi KRDV) kodanikel omandada haridust ja läbida täienduskoolitust valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele KRDV tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs. Sealhulgas ei võimaldata omandada haridust ja läbida täienduskoolitust kõrgema füüsika, täiustatud arvutisimulatsioonide ning seotud informaatikateaduste, georuumilise navigeerimise, tuumatehnika, kosmosetehnika, lennundustehnika ja nendega seotud teadusvaldkondades ning täiustatud materjaliteaduse, täiustatud keemiatehnoloogia, täiustatud masinaehituse, täiustatud elektrotehnika ja täiustatud tööstustehnoloogia valdkonnas.

(2) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning teadusasutused katkestavad teadus- ja tehnikakoostöö, millesse on kaasatud isikud või rühmad, keda sponsib KRDV või kes seda esindavad, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1) teadus- ja tehnikakoostööd tehakse tuumateaduse ja -tehnoloogia, kosmosetehnika, lennundustehnika ja -tehnoloogia või täiustatud tootmistehnoloogia ja -metoodika valdkonnas ning sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele;
2) teadus- ja tehnikakoostöös osalev liikmesriik otsustab, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele, ning teavitab sanktsioonide komiteed eelnevalt sellisest otsusest;
3) tegemist on meditsiinialase teabevahetusega.”.

Margus Tsahkna
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Margus Tsahkna
Kaitseminister välisministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json