Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2017, 8

Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

Vastu võetud 30.05.2014 nr 21
RT I, 03.06.2014, 3
jõustumine 06.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2015RT I, 27.06.2015, 230.06.2015
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016
09.03.2017RT I, 14.03.2017, 717.03.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10, julgeolekuasutuste seaduse § 8 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 ning siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 12 lõike 1 alusel.
[RT I, 09.12.2016, 1 - jõust. 12.12.2016]

§ 1.   Kaitsepolitseiameti struktuur

  Määrusega kehtestatakse Kaitsepolitseiameti struktuur vastavalt määruse lisale (salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kord” § 7 lõike 6 punkti 1 alusel).
[RT I, 14.03.2017, 7 - jõust. 17.03.2017]

§ 2.   Volituse andmine Kaitsepolitseiameti teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks

  (Salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kord” § 7 lõike 6 punkti 1 alusel.)

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. juunist.

/otsingu_soovitused.json