Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.03.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6, § 11 lõike 3 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

(1) Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 15 „Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus” § 1 lõige 1, keskkonnaministri 1. juuli 2002. a määruse nr 43 „Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus” § 1 lõige 1 ja keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määruse nr 28 „Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrusega nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.”.

(2) Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 29 „Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” §-s 4, keskkonnaministri 12. mai 2006. a määruse nr 33 „Võrumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” §-s 4, keskkonnaministri 15. juuni 2006. a määruse nr 41 „Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” §-s 3, keskkonnaministri 28. juuli 2009. a määruse nr 41 „Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” §-s 4, keskkonnaministri 29. novembri 2018. a määruse nr 47 „Saare maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus” §-s 3, keskkonnaministri 18. novembri 2019. a määruse nr 62 „Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” § 5 lõikes 1, keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 77 „Võru maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” § 6 lõikes 1, keskkonnaministri 13. aprilli 2020. a määruse nr 18 „Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” §-s 4, keskkonnaministri 23. aprilli 2020. a määruse nr 22 „Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt välja arvamine” §-s 5, keskkonnaministri 27. mai 2021. a määruse nr 27 „Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” § 5 lõikes 1, keskkonnaministri 31. augusti 2021. a määruse nr 41 „Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” § 3 lõikes 1, keskkonnaministri 20. detsembri 2021. a määruse nr 54 „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” § 6 lõikes 1, keskkonnaministri 9. septembri 2022. a määruse nr 38 „Pärnu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” § 5 lõikes 1 ja keskkonnaministri 25. novembri 2022. a määruse nr 53 „Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2. aprilli 2003. a määrusega nr 27” tekstiosaga „1. märtsi 2023. a määrusega nr 10”.

§ 2.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määruse nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri” seletuskirjas1.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 20. märtsil.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json