Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2015, 6

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 08.04.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord” lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Kiirabikaardi andmekoosseis

/otsingu_soovitused.json