Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 44

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 17.09.2008 nr 53
RTL 2008, 78, 1098
jõustumine 26.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 57, 38221.08.2010
27.06.2014RT I, 04.07.2014, 307.07.2014
28.10.2014RT I, 31.10.2014, 503.11.2014
08.04.2015RT I, 14.04.2015, 617.04.2015
15.06.2016RT I, 22.06.2016, 2001.07.2016
20.06.2018RT I, 28.06.2018, 401.07.2018
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019
26.04.2019RT I, 03.05.2019, 106.05.2019
10.09.2019RT I, 12.09.2019, 115.09.2019
28.02.2020RT I, 06.03.2020, 1109.03.2020
08.04.2020RT I, 10.04.2020, 113.04.2020
20.11.2020RT I, 26.11.2020, 129.11.2020
13.08.2021RT I, 17.08.2021, 820.08.2021
28.01.2022RT I, 04.02.2022, 307.02.2022
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

  (1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

  (2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  10) immuniseerimise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  11) [kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]
  12) läbivaatuse teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  13) nõustamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  14) kasvamise teatis;
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]
  15) kiirabikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  16) hambaravikaart;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  17) tervisdeklaratsioon;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  18) tervisetõend;
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]
  19) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  20) surmateatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  21) surma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  22) perinataalsurma põhjuse teatis;
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  23) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  24) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  25) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]
  26) sünniepikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  27) nakkushaiguse kahtluse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  28) nakkushaiguse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  29) HIV teatis.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 3.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

  (1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

  (2) Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (3) Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

  (5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

  (6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

  (7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

  (8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

  (9) Arengu hindamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 9.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (10) Immuniseerimise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 10.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (11) [Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (12) Läbivaatuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 12.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (13) Nõustamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 13.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (14) Kasvamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 14.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (15) Kiirabikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 15.
[RT I, 14.04.2015, 6 - jõust. 17.04.2015]

  (16) Hambaravikaardi andmekoosseis on toodud määruse lisas 16.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (17) Tervisedeklaratsiooni andmekoosseis on toodud määruse lisas 17.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (18) Tervisetõendi andmekoosseis on toodud määruse lisas 18.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (19) Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (20) Surmateatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 20.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (21) Surma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 21.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (22) Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 22.
[RT I, 28.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

  (23) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 23.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (24) Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (25) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 25.
[RT I, 03.05.2019, 1 - jõust. 06.05.2019]

  (26) Sünniepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 26.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (27) Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 27.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (28) Nakkushaiguse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 28.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (29) HIV teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 29.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 4.   Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
  1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
  2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

  (4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 9–14 nimetatud teatise esitavad lastele ja noorukitele kuni 19-aastaseks saamiseni tervisekontrolli läbi viinud tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2010, 57, 382 - jõust. 21.08.2010]

  (6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 16 nimetatud hambaravikaarti esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. juulist 2015. a.
[RT I, 04.07.2014, 3 - jõust. 07.07.2014]

  (7) Tervishoiuteenuse osutajad esitavad tervise infosüsteemi § 2 lõike 2 punktis 23 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja hiljemalt 1. aprillist 2021. a ning § 2 lõike 2 punktis 24 nimetatud statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

  (8) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 25 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. aprillist 2021. a.
[RT I, 26.11.2020, 1 - jõust. 29.11.2020]

  (9) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud päevaravi epikriisi ja punktis 26 nimetatud sünniepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. septembrist 2020. a.
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]

  (10) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 27–29 nimetatud teatised esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (11) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud ambulatoorse epikriisi ning statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmed ravi liigi ja eesmärgi kohta esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2024. a.
[RT I, 04.02.2022, 3 - jõust. 07.02.2022]

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 2 Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 3 Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 4 Saatekirja vastuse andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 5 Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 6 Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 7 Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 8 Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 9 Arengu hindamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 10 Immuniseerimise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 11 Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise andmekoosseis
[Kehtetu - RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 12 Läbivaatuse teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 13 Nõustamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 14 Kasvamise teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 15 Kiirabikaardi andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 16 Hambaravikaart
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 17 Tervisedeklaratsioon
[RT I, 22.06.2016, 20 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 18 Tervisetõend
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 19 Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 20 Surmateatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 21 Surma põhjuse teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 22 Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 23 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 24 Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 25 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 26 Sünniepikriisi andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 27 Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 28 Nakkushaiguse teatise andmekooseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Lisa 29 HIV teatise andmekoosseis
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json