Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2015, 12

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 08.04.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 571 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon” (lisa 19);”;

2) määruse lisad 15 ja 19 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Enne 2015. aasta 1. jaanuari füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklareerimisele kohaldatakse kuni käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud lisa 15.

  (3) Enne 2015. aasta 1. jaanuari kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklareerimisele kohaldatakse kuni käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud lisa 19.

  (4) Määruse lisa 15 kohane deklaratsioon 2015. aasta kohta esitatakse 2016. aasta 1. veebruariks.

  (5) Määruse lisa 19 kohane deklaratsioon 2015. aasta kohta esitatakse 2016. aasta 1. juuliks.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 15 Vorm INF 3

Lisa 19 Vorm INF 9

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json