Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine seoses rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.04.2022, 2

Ministri määruste muutmine seoses rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 11.04.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 70 lõike 5 ja perekonnaseisutoimingute seaduse § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 22. juuni 2010. aasta määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord” § 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isaduse omaksvõtuks pärast lapse sünni registreerimist esitatakse perekonnaseisuametnikule isiklikult või notariaalselt tõestatud vormis isaduse omaksvõtu avaldus ja lapse ema nõusolek isaduse omaksvõtuks.”.

§ 2.  Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruses nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „välisleping” sõnaga „õigusakt”;

2) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (käesoleva määruse lisad 1 ja 2).

Kristian Jaani
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa 1 Elukohateade

Lisa 2 Notice of place of residence

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json