Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.05.2020, 1

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Vastu võetud 12.05.2020 nr 28

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 24 lõike 7 ja § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muutmine

Maaeluministri 28. juuli 2016. a määrust nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Rakendussätted

(1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

§ 2.  Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2017. a määrust nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIA-le kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2022.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 15 järgmises sõnastuses:

§ 15. Rakendussätted

(1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

§ 3.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA-le kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 15 järgmises sõnastuses:

§ 15. Rakendussätted

(1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

§ 4.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” § 34 täiendatakse lõigetega 4‒8 järgmises sõnastuses:

„(4) 2020. aastal ei kohaldata § 9 lõikes 2, § 11 lõikes 4 ja § 13 lõikes 2 sätestatud kohaliku algatusrühma üldkoosoleku toimumisest etteteatamise tähtaega. 2020. aastal teatatakse kohaliku algatusrühma üldkoosoleku toimumisest tema veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu ette vähemalt seitse tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist.

(5) Paragrahvi 27 lõikes 4 sätestatud nõuet ei kohaldata projekti hindamisel, kui toetust taotletakse 2020. aastal.

(6) Paragrahvi 29 lõikes 3 sätestatud nõuet ei kohaldata sellise toetatava tegevuse suhtes, mille puhul jääb selle nõude täitmise kohustus ajavahemikku 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020.

(7) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(8) Lõikes 7 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

§ 5.  Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määruse nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määrust nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” täiendatakse §-ga 14 järgmises sõnastuses:

§ 14. Rakendussätted

(1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

§ 6.  Maaeluministri 31. mai 2018. a määruse nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 31. mai 2018. a määrust nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA-le kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 17 järgmises sõnastuses:

§ 17. Rakendussätted

(1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json