Teksti suurus:

Ülalpidamiskohustuste määruse rakendamise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2011, 6

Ülalpidamiskohustuste määruse rakendamise määrus

Vastu võetud 09.06.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 15 lõike 7 ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT L 7, 10.01.2009, lk 1–79) artiklite 19, 20 ja 21, artikli 27 lõike 1, artikli 28, artikli 32 lõike 2, artiklite 33 ja 40, artikli 49 lõike 3 ja artikli 59 alusel.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009:
1) artiklis 19 sätestatud läbivaatamistaotluse menetlemine toimub kaja lahendamise menetluse sätete kohaselt ning läbivaatamistaotlusi lahendavad maakohtud;
2) artikli 20, 28 ja 40 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik tõlget inglise keelde;
3) artikli 21 ja artikli 27 lõike 1 alusel lahendavad täidetavaks tunnistamise ja täitmisest keeldumise või selle peatamise avaldusi maakohtud;
4) artikli 32 lõike 2 alusel vaatavad täidetavaks tunnistamise otsuse kohta esitatud kaebusi läbi ringkonnakohtud;
5) artiklis 33 sätestatud vaidlustamise viisiks on määruskaebusmenetlus Riigikohtus;
6) artikli 49 lõike 3 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium;
7) artikli 59 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik teabevahetust teiste keskasutustega inglise keeles.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json