Teksti suurus:

Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 1

Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 11.06.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse sõjahaudade kaitse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ümbermatmiseks ei ole vaja Terviseameti luba, kui lähtuvalt säilmete vanusest ei kujuta nende ümbermatmine rahvatervise seisukohast ohtu. Esimese ja Teise maailmasõja ning Eesti Vabadussõja ajal surnud isikute säilmete ümbermatmiseks ei ole säilmete vanuse tõttu Terviseameti luba vaja. Ümbermatmisel tuleb järgida «Kalmistuseaduses» surnu hoidmisele, vedamisele ja ümbermatmisele kehtestatud nõudeid.”.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json