Teksti suurus:

Rahandusministri 19. märtsi 2003. a määruse nr 51 „Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 3

Rahandusministri 19. märtsi 2003. a määruse nr 51 „Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 12.06.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 3 lõike 6 alusel.

Rahandusministri 19. märtsi 2003. a määruses nr 51 „Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „tolliterminali” sõnadega „ajutise ladustamise koha”;

2) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 52 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „§ 4 lõigetes 2 ja 3,”;

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgnevalt:

„Eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatuse õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks võtab erimärgistamise korraldaja või käesoleva määruse §-s 9 nimetatud labori esindaja eriotstarbelisest diislikütusest proovi, juhindudes vastavatest õigusaktidest.”;

5) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „tollideklaratsiooni lahtris 31” tekstiosaga „tollideklaratsioonil”.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json