Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/074 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2019, 9

Lepingu nr 17-00132/074 muutmine

Vastu võetud 11.06.2019

Lisa 4
16.10.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/074 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Ambriss osaühing, registrikoodiga 10732721, asukohaga Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Tammiku alevik, Kastani tn 2a, 41541 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Mart Mägar,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 16.10.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Ambriss osaühing

Teelise 4

Kastani tn 2a, Tammiku alevik, Jõhvi vald

10916 Tallinn

41541 Ida-Virumaa

Tel. 611 9300

Tel. 335 5670

E-post: info@mnt.ee

E-post: tehnylevaatus@hot.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10732721

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json