Teksti suurus:

Kaitseväelase individuaalvarustust puudutavate kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2023, 1

Kaitseväelase individuaalvarustust puudutavate kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.06.2023 nr 19

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord” muutmine

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruses nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, õhtuvormiks”;

2) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Kaitseväelase õhtuvorm

Õhtuvorm on kaitseväelase pidulik vormiriietus, mida ei loeta Kaitseväe väljastatavaks ametniku tööriietuseks ning ei kanta teenistusülesannete täitmisel.”;

3) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Laeva teenistusvormi elemendid on:
1) jakk;
2) püksid;
3) talvepüksid;
4) talvejope;
5) tuulejakk;
6) talvemüts;
7) müts.”;

4) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Madrusevormi elemendid on:
1) lips;
2) poolmantel;
3) püksid;
4) müts;
5) suvevormi särk;
6) särk;
7) talvemüts;
8) mereväe pandlaga vöö;
9) madruse krae.”;

5) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tavavormi elemendid on:
1) kuub;
2) püksid;
3) mantel.

(2) Tavavorm jaguneb kasutuseesmärgi järgi:
1) maaväe tavavorm;
2) mereväe tavavorm;
3) õhuväe tavavorm.”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välivormi elemendid on:
1) jakk;
2) püksid;
3) tuulejakk;
4) talvejope;
5) talvepüksid;
6) barett;
7) sõidukimeeskonna kombinesoon;
8) talvemüts;
9) müts.

(2) Välivorm jaguneb kasutuseesmärgi järgi:
1) tavavälivorm;
2) kõrbevorm;
3) erioperatsioonide väejuhatuse välivorm.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) suvemüts.”;

8) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvis 12 asendatakse läbivalt sõna „jope” sõnaga „jakk” vastavas käändes;

10) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

11) määruse 2. peatüki 3. jagu täiendatakse §-dega 251 ja 252 järgmises sõnastuses:

§ 251. Mereväe pandlaga vöö

Mereväe pandlaga vöörihm on naturaalsest monoliitsest nahast musta värvi rihm. Rihma paksus on 3 mm ja laius 40 mm. Vöörihmal on liikuv aas, mis on kinnitatud metallaasaga, ning figuurne teping. Vöörihmal on eraldi metallist ümmargune mereväe sümboolikaga kulla värvi pannal. Pannal on pealtvaates ümmargune ja profiilis veidi kumer. Pandla keskel on ankru kujutis ja serval on köit meenutav kõrgem serv.

§ 252. Madruse krae

Madruse krae on kahekordsest materjalist, täisnurksete nurkadega. Krae välisserva on õmmeldud kolm 0,5 cm laiust valget paela. Madruse krae värvus on sinine.”;

12) paragrahv 27 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 28 lõigetest 1–3 ja 8, § 31 lõikest 1 ning § 35 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Kaitseväe orkestri”;

14) paragrahvi 28 lõige 6, § 29, § 32 lõige 3 ning §-d 33 ja 37 tunnistatakse kehtetuks;

15) määruse 2. peatüki 5. jagu täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Sõidukimeeskonna kombinesoon

Sõidukimeeskonna kombinesoon on funktsionaalne täispikkuses avatav-suletav mitme taskuga täiskombinesoon. Voodrita kombinesoonil on eraldi lõigatud ümarate nurkadega kannaga krae, otsapandud varrukad ning pealeõmmeldud ja sissetöödeldud taskud. Paremal pool rinna piirkonnas on nimesildi kinnitamiseks takjapaela pehme pool, mille küljes on samas mõõdus kare pool. Mõlema varruka keskel on takjapaela pehme pool, mille küljes on samas mõõdus kare pool. Rinnakusiilul on auastmetunnuse kinnitamiseks takjapaelaga suletav pagun. Pagun on suunaga alt üles ja ülemine ots on kolmnurkne. Markeerimissilt on õmmeldud kombinesooni seljadetaili sisepoolele riputustripi alla.”;

16) paragrahv 49 tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse lisad 3 ja 5 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

§ 2.  Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruses nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lõike 1 punktis 11 nimetatud isikule võib väljastada lisaks eraldusmärgile ja vormiriietusele juurdekuuluva riidevarustuse, kohaldades käesolevas määruses eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise kohta sätestatut.”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „, kogus ja vormiriietuse suurusnumber” sõnadega „ja kogus”;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud).

§ 3.  Kaitseministri 26. augusti 2016. a määruse nr 19 „Kaitseväelase riide- ja lahingvarustuse loetelu” muutmine

Kaitseministri 26. augusti 2016. a määruse nr 19 „Kaitseväelase riide- ja lahingvarustuse loetelu” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud).

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa 1 Ohvitseritunnus

Lisa 2 Vormiriietuse värvus ja värvikujundus

Lisa 3 Väljastatava vormiriietuse loetelu

Lisa 4 Riide- ja lahinguvarustuse loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json