Teksti suurus:

Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2017, 11

Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 13.07.2017 nr 127

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Tähtvere valla liitumisel Tartu linnaga moodustatakse haldusüksus nimega Tartu linn.

  (2) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Tartu linna piiriks on senise Tartu linna ja Tähtvere valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Tartu linna piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud kulude hüvitamine

  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Tartu linnale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud liitumisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ja Tartu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „, Tähtvere”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõige 1 ja § 4 jõustuvad Tartu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json