Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2018, 2

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.07.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruses nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) kinnitab kantslerile vahetult alluvate osakondade loetelu;”;

2) paragrahvi 13 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile vahetult alluvate ametnike ja töötajate tööd, osakonnajuhatajate kaudu kantslerile vahetult alluvate osakondade ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude osakondade (välja arvatud siseauditi osakond) tööd;”;

3) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kliimaosakonna põhiülesanne on korraldada kliimamuutuste leevendamise ning kliimamuutuste mõjuga kohanemise poliitika väljatöötamist ja elluviimist;”;

4) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) välisõhu ja kiirgusosakonna põhiülesanne on korraldada välisõhu kaitse ja kiirguskaitse poliitika väljatöötamist ja elluviimist;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2018. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json