Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 10

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 43

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 384 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruses nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruses nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erialaselt pädev mõõtja maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 385 eurot.

(2) Erialaselt pädev mõõtja, kes teostab riikliku järelevalve või elektriohutuse valdkonnas inspekteerimistegevuse käigus mõõtmisi, maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 455 eurot.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erialaselt pädev mõõtja maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 460 eurot.

(2) Erialaselt pädev mõõtja, kes teostab riikliku järelevalve või elektriohutuse valdkonnas inspekteerimistegevuse käigus mõõtmisi, maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 545 eurot.”;

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. a.

  (2) Määruse paragrahvi 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2023. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Aastatasu määrad akrediteeringu kehtivana hoidmise eest (jõustub 1. jaanuaril 2021. a)

Lisa Aastatasu määrad akrediteeringu kehtivana hoidmise eest (jõustub 1. jaanuaril 2023. a)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json