Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 17

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” muutmine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 57

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 101 lõike 10 ja § 143 lõike 7 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „juhid” tekstiosaga „, trammijuhid”;

2) paragrahvi 5 lõike 5 ja § 6 lõike 1 sissejuhatavaid lauseosasid täiendatakse pärast sõna „mootorsõiduk” sõnadega „ja tramm” vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Haigused ja seisundid, millega kaasneb meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki ja trammi juhtimisel, kuid mille esinemise korral võib tervisekontrolli tegija lubada mootorsõidukit või trammi juhtida, hinnates juhile määratud ravi, rakendatud erinõudeid ja juhi üldist terviseseisundit:”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) esile kutsutud epileptiline hoog, mida põhjustav tegur on tuvastatav ning epileptilist hoogu esile kutsuva teguri mõju ja epileptilise hoo esinemine mootorsõidukit või trammi juhtides on ebatõenäoline – mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja võib tunnistada juhtimisvõimeliseks põhjaliku arstliku läbivaatuse, elektroentsefalograafia ja neuroloogi otsuse alusel, kusjuures epileptilise hoo esinemise võimalikkus peab jääma alla 2% aastas;

2) esmane või ühekordne epileptiline hoog – mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja võib tunnistada juhtimisvõimeliseks põhjaliku arstliku läbivaatuse, elektroentsefalograafia ja neuroloogi otsuse alusel, kui epileptilisi hooge pole esinenud vähemalt viis aastat antiepileptilisi ravimeid kasutamata.”;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „juhtide” tekstiosaga „, trammijuhtide”;

6) paragrahvi 9 lõikes 21 asendatakse sõna „Mootorsõidukijuhi” sõnaga „Juhi”;

7) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „mootorsõiduki” sõnadega „või trammi”;

8) paragrahvi 10 lõike 2 punkti 17 täiendatakse pärast sõna „mootorsõiduki” sõnadega „või trammi”.

Jüri Ratas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json