Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 25

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 10.07.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” § 8 lõikes 5 asendatakse sõna „kuue” arvuga „15”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json