Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2015, 18

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal

Vastu võetud 19.12.2014 nr 56
RT I, 29.12.2014, 33
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2015RT I, 26.02.2015, 3401.03.2015
11.08.2015RT I, 14.08.2015, 1017.08.2015

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

§ 1.   Püük nakkevõrkudega

  (1) Kaldast arvates ühe kilomeetri laiusel veealal Peipsi järvel ning kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud:
  1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
  2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

  (2) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük nakkevõrkudega 25. aprillist 5. maini ja 1. septembrist 14. septembrini.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

  (3) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 2 on lubatud kalapüügiseaduse § 134 lõike 3 alusel Peipsi järvele kaldast arvates 1 kilomeetri kaugusele kehtestatud nakkevõrgu püügivõimalusi kasutada 1. märtsist 5. maini jääalusel püügil Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 kilomeetri laiusel veealal käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud silmasuurusega.
[RT I, 26.02.2015, 34 - jõust. 01.03.2015]

§ 2.   Mõrrapüük

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on mõrrapüügil keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud alal, mis on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada mõrra ja kastmõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 21.   Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. septembrist kuni kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvenapüügi peatamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 28 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 33 cm.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

§ 3.   Püügikeelud

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini ja 1. novembrist 31. detsembrini.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

  (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini ja 1. novembrist 31. detsembrini.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

  (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1. augustist 20. augustini.

  (4) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m 1. maist 25. maini.

  (5) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud siia ja tindi püük.

  (6) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes kalapüügil kuni 31. oktoobrini keelatud kasutada pööri- ja põhjanooda noodapäras vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast väiksemat silmasuurust kui 110 mm.
[RT I, 14.08.2015, 10 - jõust. 17.08.2015]

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

/otsingu_soovitused.json