Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruse nr 28 „Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruse nr 28 „Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.08.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 48 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruses nr 28 „Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kool peab igal õppepäeval õpilasele tagama vähemalt ühe toiduportsjoni kutseõppeasutuse seaduse § 47 lõike 9 alusel haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele kutseõppeasutuse seaduse § 47 lõike 9 alusel haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud toetuse arvestuslikust maksumusest suurem toetus.”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust makstakse kooli kaudu igal õppekuul, võttes arvesse õppepäevade arvu sellel õppekuul.”;

4) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json