Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse muudatustega

Väljaandja:Rahvastikuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2019, 2

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse muudatustega

Vastu võetud 07.08.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4, § 36 lõike 2, § 51 lõike 4 ja § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 59 „Perehüvitiste taotluse andmete loetelu” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruses nr 59 „Perehüvitiste taotluse andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) isa täiendav vanemahüvitis.”;

3) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse punktidega 15–18 järgmises sõnastuses:

„15) sotsiaalmaksu maksja nimi ja registrikood;
16) lapse eeldatav sünnikuupäev, kui isa täiendavat vanemahüvitist taotletakse enne lapse sündi;
17) lapse ema nimi ja isikukood, kui isa täiendavat vanemahüvitist taotletakse enne lapse sündi;
18) isa täiendava vanemahüvitise kasutamise periood.”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui isikul on õigus saada lapsehooldustasu kuni 31. augustini 2019. a kehtinud perehüvitiste seaduse alusel, kohaldatakse lapsehooldustasu taotlemisele käesoleva määruse enne 1. septembrit 2019. a kehtinud redaktsiooni.”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 60 „Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 60 „Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis” § 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) vanemahüvitise maksmise peatamisel ja jätkamisel kalendrikuu tulu perioodi eest, mis eelnes vanemahüvitise maksmise jätkamisele.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2020. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 1 ja 4 jõustuvad 1. septembril 2019. aastal.

Tõnis Lukas
Kultuuriminister rahvastikuministri ülesannetes

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json