Teksti suurus:

Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2019, 3

Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.08.2013 nr 28
RT I, 29.08.2013, 20
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.08.2019RT I, 14.08.2019, 101.09.2019

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 48 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas riigi kutseõppeasutuses (edaspidi kool) koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilastele (edaspidi õpilased) riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Määrust rakendatakse ka koolilõuna toetuse kasutamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas riigi rakenduskõrgkoolis, kusjuures käesolevas määruses kooli direktorile pandud ülesandeid täidab rakenduskõrgkooli rektor.

§ 2.   Toetuse kasutamine õppeperioodil

  (1) Kool peab igal õppepäeval õpilasele tagama vähemalt ühe toiduportsjoni kutseõppeasutuse seaduse § 47 lõike 9 alusel haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.
[RT I, 14.08.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Kooli direktor kehtestab vajadusel toitlustamise korra koolis, määrates toetuse õpilaseni jõudmise viisi.

§ 3.   Toetuse kasutamine praktika ajal

  Õppekava raames korraldatava praktika kestuse ajaks on koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole.

§ 4.   Järelejääva toetuse kasutamine

  (1) Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele kutseõppeasutuse seaduse § 47 lõike 9 alusel haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud toetuse arvestuslikust maksumusest suurem toetus.
[RT I, 14.08.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Ühel õppepäeval kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada teisel õppepäeval.

§ 5.   Erandkorras toetuse väljamaksmine

  (1) Kui koolil puuduvad võimalused õpilaste toitlustamiseks, on koolil õigus õpilasele ettenähtud toetus kanda erandkorras õpilase pangakontole.

  (2) Toetust makstakse kooli kaudu igal õppekuul, võttes arvesse õppepäevade arvu sellel õppekuul.
[RT I, 14.08.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.08.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 6.   Toetuse kasutamise aruanne

  (1) Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.

  (2) Kooli direktor esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse kasutamise aruande Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud vormil ja tähtaegadel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json