Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2019, 7

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 06.08.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse kohaldamine

  (1) Määruse lisas kehtestatud koefitsienti Abu Dhabi kohta kohaldatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. juunist.

  (2) Määruse lisas kehtestatud koefitsienti San Francisco, Zagrebi ning Addis Abeba kohta kohaldatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. augustist.

Urmas Reinsalu
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa Linnade koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json