Teksti suurus:

Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2020, 5

Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 13.08.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 61 lõike 5 alusel.

Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruses nr 4 „Eesti spordiregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Spordiklubi kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed, liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis, spordi harrastamine spordiklubis, tegevpersonal, majandusaasta tulud ja kulud, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed.“;

2) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 106“ tekstiosaga „§-s 105“;

3) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „äriregistris“ sõnadega „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris“;

4) paragrahvi 29 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „äriregistrile“ sõnadega „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile“;

5) paragrahvi 30 lõike 5 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „äriregistrist“ sõnadega „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist“.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json