Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse ning politsei teenetemärkide määruse muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2018, 1

Siseministri määruste muutmine Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse ning politsei teenetemärkide määruse muudatuste tõttu

Vastu võetud 11.09.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja politsei ja piirivalve seaduse § 84 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” § 13 lõike 1 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna „ametnike” sõnadega „ja koosseisuväliste politseiametnike”.

§ 2.  Siseministri 3. novembri 2015. aasta määruses nr 47 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise ning äravõtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „käskkirjaga” sõnadega „, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti”;

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Sisekaitseakadeemias teenistuses olevale politseiametnikule annab politsei teenistusristi Sisekaitseakadeemia rektor käskkirjaga.

(32) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile annab politsei teenistusristi siseminister.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json