Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2021, 15

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2021 nr 88

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 80 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruses nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstakse reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest toetust olenevalt ametikoha põhiliigist järgmiselt:
1) sõdur – 75 eurot päevas;
2) allohvitser – 80 eurot päevas;
3) ohvitser – 100 eurot päevas.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõikes 3 sätestatud toetust ei maksta kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.“.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json