Teksti suurus:

Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2011, 7

Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus

Vastu võetud 11.10.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 158 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tagatava toitlustamise ulatus

  (1) Ajateenija ja õppekogunemisest osavõtva reservväelase (edaspidi koos kaitseväelane) toiduraha arvestuslikuks suuruseks on 4,60 eurot ööpäevas.

  (2) Kaitseväelasele tagatakse kuni kolm liitrit joogivett ööpäevas koos tasuta toitlustamisega väljaspool ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust.

§ 2.  Toitlustamine väljaspool Kaitseväe territooriumi

  (1) Kaitseväelase toitlustamisel välitingimustes Kaitseväe kuivtoidupakiga võib Kaitseväe Logistikakeskuse ülema nõusolekul ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust ületada kuni 200%.

  (2) Kaitseväelase toitlustamisel väljaspool Kaitseväe territooriumi väliköögis võib struktuuriüksuse ülema nõusolekul ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust ületada kuni 35%.

§ 3.  Toitlustamine välisriigis

  Välisriigis väljaõppel või ühisõppusel viibiva kaitseväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust võib ületada kuni 35%.

§ 4.  Toitlustamine Kaitseväe laeval

  Väljaspool Eesti merepiiri viibimise ajal, kui viibimine ületab 24 tundi, võib Kaitseväe laeval laevakomandöri nõusolekul toiduainete soetamisel suurendada kaitseväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 100%.

§ 5.  Toitlustamine Kaitseväe õhusõidukis

  Kaitseväe õhusõiduki meeskonda kuuluvale kaitseväelasele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustamine õhusõidukis, kui lend kestab kauem kui kolm tundi. Toidukorra maksumus võib ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust ületada kuni 70%.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) 1. jaanuarist 2012 on kaitseväelase toiduraha arvestuslikuks suuruseks 5,55 eurot ööpäevas.

  (2) Kaitseministri 21. veebruari 2007 määrus nr 7 „Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus” (RTL 2007, 19, 296; RT I 2010, 68, 514) tunnistatakse kehtetuks.

Mart Laar
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json