Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus

Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2011, 12

Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus

Vastu võetud 16.02.2007 nr 6
RTL 2007, 19, 295
jõustumine 05.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2007RTL 2007, 78, 135701.01.2008
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009
09.06.2010RT I 2010, 33, 17221.06.2010
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011
11.10.2011RT I, 14.10.2011, 817.10.2011, osaliselt 1.01.2012

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 158 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelasele väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus.

§ 2.   Tasuta toitlustamise määr

  (1) Kaadrikaitseväelase toiduraha arvestuslik suurus ööpäevas on 5,55 eurot.
[RT I, 14.10.2011, 8 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Joogivesi kuni kolm liitrit ööpäevas tagatakse kaadrikaitseväelasele koos tasuta toitlustamisega väljaspool ööpäevase toiduraha määra.

§ 3.   Toitlustamine väliõppustel

  (1) Väliõppus on õppus, mis toimub välitingimustes ja millest osalejate toitlustamine korraldatakse väliköögist või kuivtoidupakkidega.

  (2) Kaadrikaitseväelasele tagatakse tasuta toitlustamine väliõppusel, mis kestab järjestikku üle 24 tunni.

  (3) Lähtuvalt õppuse iseloomust ja toitlustamise korraldusest võib õppust korraldava kaitseväe struktuuriüksuse ülem suurendada kaadrikaitseväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust toitlustamisel väliköögist kuni 35% ning Kaitseväe Logistikakeskuse ülem toitlustamisel kaitseväe kuivtoidupakkidega kuni 200% § 2 lõikes 1 nimetatud toitlustamise määrast.
[RT I 2010, 33, 172 - jõust. 21.06.2010]

§ 4.   Toitlustamine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil

  (1) Rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» mõistes osalevale kaadrikaitseväelasele tagatakse operatsiooni piirkonnas teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustamine täies ulatuses vastavalt operatsiooni toitlustuse korraldusele ning nende suhtes ei kohaldata määruse §-s 2 sätestatud toitlustamise määra.

  (2) Toitlustamisel teekonnal rahvusvahelise sõjalise operatsiooni piirkonda ja sealt tagasi suurendatakse kaadrikaitseväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 400%.

  (3) Teekonnal korraldab toitlustamise vajalikus ulatuses üksuse ülem, kellele hüvitatakse tehtud kulud aruande ja kuludokumentide alusel.

§ 5.   Toitlustamine teenistusel mereväe laevadel

  (1) Kaadrikaitseväelasele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustamine mereväe laeval laeva päevakorraga kinnitatud toidukordadel ajavahemikul, kui laev on merel (ka ankrus) või on sildunud teise sadamasse väljaspool kodusadamat.

  (2) Väljaspool Eesti merepiiri viibimise ajal, kui viibimine ületab 24 tundi, võib laeval laevakomandöri nõusolekul toiduainete soetamisel suurendada kaadrikaitseväelase ööpäevase toiduraha arvestuslikku suurust kuni 100%.
[RT I, 14.10.2011, 8 - jõust. 17.10.2011]

§ 6.   Toitlustamine õhuväe õhusõiduki pardal

  Kaadrikaitseväelasest õhusõiduki meeskonnaliikmele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustamine õhusõiduki pardal, kui lend kestab kauem kui kolm tundi. Meeskonnaliikme toidukorra maksumust võib suurendada kuni 70% ööpäevase toiduraha arvestuslikust suurusest.
[RT I, 14.10.2011, 8 - jõust. 17.10.2011]

/otsingu_soovitused.json