Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2014, 2

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest

Vastu võetud 10.10.2014 nr 156

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 4 lõike 5, kohanimeseaduse § 13 lõike 4 ja § 20, riigieelarve seaduse § 80 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 33 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. mai 2010. a määruse nr 58 „Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks notarite atesteerimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. mai 2010. a määruses nr 58 „Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks notarite atesteerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „justiitsministri” sõnaga „Justiitsministeeriumi”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kaks Justiitsministeeriumi ametnikku;
2) üks Siseministeeriumi ametnik;”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 240 „Kohanimenõukogu põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 240 „Kohanimenõukogu põhimäärus” asendatakse läbivalt sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004. a määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004. a määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord” § 3 tekstis asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruses nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Organisatsioonipõhise arengukava kinnitab valdkonna eest vastutav minister.”;

3) paragrahvi 11 lõikest 3 jäetakse välja teine lause.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määruse nr 321 „Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määruses nr 321 „Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja kolmas lause;

2) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja teine lause.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json