Teksti suurus:

Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2016, 8

Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid

Vastu võetud 10.10.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 44 lõike 4, § 53 lõike 7 ja § 80 lõike 13 alusel.

§ 1.   Relvasoetamisloa vorm

  (1) Relvasoetamisluba on neljast osast koosnev A4-formaadis dokument. Loal on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (2) Relvasoetamisluba koosneb kollase värvusega A-osast, roosa värvusega B-osast, rohelise värvusega C-osast ja sinise värvusega D-osast, mille ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (3) Relvasoetamisloa A-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) soetada lubatud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  4) loa kehtivuse lõpptähtaeg;
  5) loa pikendamise lõpptähtaeg;
  6) müüdud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  7) müüja ees- ja perekonnanimi ning tegevusloa number;
  8) relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise müümise kuupäev.

  (4) Relvasoetamisloa B-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) soetada lubatud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  4) loa kehtivuse lõpptähtaeg;
  5) loa pikendamise lõpptähtaeg;
  6) müüdud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  7) müüja ees- ja perekonnanimi ning tegevusloa number;
  8) relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise müümise kuupäev.

  (5) Relvasoetamisloa C-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) soetada lubatud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  4) loa kehtivuse lõpptähtaeg;
  5) loa pikendamise lõpptähtaeg;
  6) loa kättesaamise aeg.

  (6) Relvasoetamisloa D-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) soetada lubatud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  4) loa kehtivuse lõpptähtaeg;
  5) loa pikendamise lõpptähtaeg;
  6) müüdud relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise andmed;
  7) müüja ees- ja perekonnanimi ning tegevusloa number;
  8) relva, tulirelva olulise osa, laskemoona ja lisaseadise müümise kuupäev.

  (7) Relvasoetamisloa vorm on esitatud määruse lisas 1.

§ 2.   Relvaloa vorm

  (1) Relvaluba on helerohelise värvusega, kahepoolne ja mõõtmetega 8,5 × 5,4 sentimeetrit kiletatud dokument.

  (2) Relvaloal on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (3) Relvaloa esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) loa omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) loa omaniku isikukood;
  4) relva hoiukoht;
  5) loa väljaandja;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) loa kehtivuse lõppkuupäev.

  (4) Relvaloa esikülje ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (5) Relvaloa esiküljel on koht loa omaniku fotokujutisele mõõtmetega 3 × 4 sentimeetrit.

  (6) Relvaloa tagaküljele kantakse relva ja tulirelva olulise osa kohta järgmised andmed:
  1) otstarve;
  2) liik;
  3) mudel;
  4) kaliiber;
  5) number.

  (7) Relvaloa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.   Paralleelrelvaloa vorm

  (1) Paralleelrelvaluba on kollakasbeeži värvusega, kahepoolne ja mõõtmetega 8,5 × 5,4 sentimeetrit kiletatud dokument.

  (2) Paralleelrelvaloal on turvamuster, mille põhjal on sinist värvi väikese riigivapi kujutis.

  (3) Paralleelrelvaloa esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) loa omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) loa omaniku isikukood;
  4) relva hoiukoht;
  5) loa väljaandja;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) loa kehtivuse lõppkuupäev.

  (4) Paralleelrelvaloa esikülje ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (5) Paralleelrelvaloa esiküljel on koht loa omaniku fotokujutisele mõõtmetega 3 × 4 sentimeetrit.

  (6) Paralleelrelvaloa tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) relva omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) relva või olulise osa otstarve;
  3) relva või olulise osa liik;
  4) relva või olulise osa mudel;
  5) relva või olulise osa kaliiber;
  6) relva või olulise osa number.

  (7) Paralleelrelvaloa vorm on esitatud määruse lisas 3.

§ 4.   Relvakandmisloa vorm

  (1) Relvakandmisluba on helesinise värvusega, kahepoolne ja mõõtmetega 8,5 × 5,4 sentimeetrit kiletatud dokument.

  (2) Relvakandmisloal on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (3) Relvakandmisloa esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) loa omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) loa omaniku isikukood;
  4) relva hoiukoht;
  5) loa väljaandja;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) loa kehtivuse lõppkuupäev.

  (4) Relvakandmisloa esikülje ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (5) Relvakandmisloa esiküljel on koht loa omaniku fotokujutisele mõõtmetega 3 × 4 sentimeetrit.

  (6) Relvakandmisloa tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) relva või olulise osa otstarve;
  3) relva või olulise osa liik;
  4) relva või olulise osa mudel;
  5) relva või olulise osa kaliiber;
  6) relva või olulise osa number.

  (7) Relvakandmisloa vorm on esitatud määruse lisas 4.

§ 5.   Juriidilise isiku relvaloa vorm

  (1) Juriidilise isiku relvaluba ja selle lisa on helesinise värvusega A4-formaadis dokument. Loal on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (2) Juriidilise isiku relvaloa ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (3) Juriidilise isiku relvaloale kantakse järgmised andmed:
  1) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) juriidiline aadress, vajaduse korral filiaali nimi ja asukoht;
  3) juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  4) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) relva otstarve, liik, mark, kaliiber ja number;
  6) relva hoiukoha aadress;
  7) relvade koguarv;
  8) loa väljaandja;
  9) loa väljaandmise aeg;
  10) loa kehtivuse lõppkuupäev.

  (4) Juriidilise isiku relvaloa vorm on esitatud määruse lisas 5.

§ 6.   Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm

  (1) Relva- ja padrunikollektsioneerimisluba on helerohelise värvusega A5-formaadis brošüür, mille leheküljed on nummerdatud. Loal on turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi kujutis.

  (2) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa esilehe ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (3) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa esilehel on suurtähtedega tekst „RELVA- JA PADRUNIKOLLEKTSIONEERIMISLUBA” ja loa number.

  (4) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kollektsiooni pidaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) kollektsiooni pidaja elu- või asukoha aadress;
  3) relvahoidla aadress;
  4) eritingimused;
  5) loa väljaandmise aeg;
  6) loa kehtivuse lõppkuupäev;
  7) loa pikendamise tähtaeg.

  (5) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa kolmandale leheküljele kantakse andmed kollektsioonis säilitada lubatud relva ja laskemoona liigi kohta.

  (6) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa neljandale, kuuendale, kaheksandale ja kümnendale leheküljele kantakse kollektsioonis hoida lubatud relvade kohta järgmised andmed:
  1) liik;
  2) mark;
  3) kaliiber;
  4) number.

  (7) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa viiendale, seitsmendale, üheksandale ja üheteistkümnendale leheküljele kantakse andmed relva registreerimise ja võõrandamise kohta.

  (8) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm on esitatud määruse lisas 6.

§ 7.   Relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa vorm

  (1) Relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise luba on kahepoolne A4-formaadis dokument. Loal on turvamuster, mille põhjal väikese riigivapi kujutis.

  (2) Luba koosneb rohelise värvusega A-osast, roosa värvusega B-osast ja kollase värvusega C-osast.

  (3) Loa ülaservas on väikese riigivapi kujutis ja suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”.

  (4) Loa A-ja B-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) loa väljaandmise otstarve;
  3) loa kasutaja nimi, isikukood ja elukoht, juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  4) vastutava isiku nimi ja isikukood;
  5) relva liik, mark, kaliiber ja number;
  6) laskemoona kaliiber ja kogus;
  7) relva võõrandamise andmed;
  8) relva ümbertegemist, lammutamist, laskekõlbmatuks muutmist teostava või laskekõlbmatusnõuetele vastavust kontrolliva isiku andmed;
  9) eritingimused;
  10) relva ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kirjeldus;
  11) loa väljaandaja ja loa pikendaja andmed.

  (5) Loa C-osale kantakse järgmised andmed:
  1) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  2) loa väljaandmise otstarve;
  3) loa kasutaja nimi, isikukood ja elukoht, juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  4) vastutava isiku nimi ja isikukood;
  5) relva liik, mark, kaliiber ja number;
  6) laskemoona kaliiber ja kogus;
  7) relva võõrandamise andmed;
  8) relva ümbertegemist, lammutamist, laskekõlbmatuks muutmist teostava või laskekõlbmatusnõuetele vastavust kontrolliva isiku andmed;
  9) eritingimused;
  10) loa kättesaamise aeg.

  (6) Relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise luba on esitatud määruse lisas 7.

§ 8.   Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

  (1) Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akt on halli värvusega, kahepoolne A4-formaadis dokument.

  (2) Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise aktile märgitakse järgmised andmed:
  1) akti number;
  2) üleandja ja vastuvõtja ees- ja perekonnanimi;
  3) üleandmise aeg;
  4) üleandmise põhjus;
  5) relvaloa andmed;
  6) relva liik, mark, kaliiber ja number;
  7) laskemoona kaliiber ja kogus;
  8) relva, tulirelva olulise osa, lisaseadise ja laskemoona kirjeldus.

  (3) Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm on esitatud määruse lisas 8.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud load kehtivad kuni tähtaja lõpuni või uue loa väljastamiseni.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist trükitud lubade planke võib kasutada kuni 2017. aasta 31. detsembrini.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 14. detsembri 2009. aasta määrus nr 63 „„Relvaseadusest” tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Relvasoetamisloa vorm

Lisa 2 Relvaloa vorm

Lisa 3 Paralleelrelvaloa vorm

Lisa 4 Relvakandmisloa vorm

Lisa 5 Juriidilise isiku relvaloa vorm

Lisa 6 Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm

Lisa 7 Relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa vorm

Lisa 8 Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

/otsingu_soovitused.json