Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2017, 3

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.11.2017 nr 161

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 45 lõike 8 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruses nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „§ 45 lõigete 5, 7, 9 ja 14” sõnadega „§ 45 lõigete 5, 7–9 ja 14”;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „25 protsenti” sõnadega „70 protsenti”;

3) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „15 protsenti” sõnadega „35 protsenti”;

4) määruse 6. peatükki täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Lähetustasu maksmine enne 1. veebruari 2018. a pikaajalisse välislähetusse saadetud isikule

Enne 1. veebruari 2018. a pikaajalisse välislähetusse saadetud isikule makstakse kuni lähetuse lõppemiseni lähetustasu, mittetöötava abikaasa eest ettenähtud lähetustasu suurendust ja iga kaasasoleva lapse eest makstavat lähetustasu suurendust enne 1. veebruari 2018. a kehtinud ulatuses.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json