Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 2

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine” muutmine

Vastu võetud 08.11.2023 nr 66

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2021. a määruses nr 1 „Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine” (RT I, 19.01.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktid 2, 4, 5 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json