Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2010, 6

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Vastu võetud 06.12.2010 nr 167

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 14¹ lõike 1 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” (RT I 2009, 64, 436; 2010, 60, 407) lisa 1 „Taksonoomia elementide loend äriühingutele”, lisa 2 „Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele” ja lisa 3 „Taksonoomia elementide loend audiitoritele” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Taksonoomia elementide loend äriühingutele

Lisa Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele

Lisa Taksonoomia elementide loend audiitoritele

/otsingu_soovitused.json