Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2011, 3

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Vastu võetud 08.12.2011 nr 147

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 141 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruses nr 206 „Majandusaasta aruande taksonoomia” (RT I, 14.12.2010, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taksonoomia elementide loend äriühingutele on sätestatud käesoleva määruse lisas 1, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele käesoleva määruse lisas 2, konsolideeritud üksustele käesoleva määruse lisas 3, likvideeritavatele äriühingutele käesoleva määruse lisas 4, likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele käesoleva määruse lisas 5 ning audiitoritele käesoleva määruse lisas 6.”;

2) määruse lisa 1 „Taksonoomia elementide loend äriühingutele” ja lisa 2 „Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse senine lisa 3 „Taksonoomia elementide loend audiitoritele” loetakse lisaks 6 (lisatud);

4) määrust täiendatakse lisaga 3 „Taksonoomia elementide loend konsolideeritud üksustele”, lisaga 4 „Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele äriühingutele” ja lisaga 5 „Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele” (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Taksonoomia elementide loend äriühingutele

Lisa 2 Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele

Lisa 3 Taksonoomia elementide loend konsolideeritud üksustele

Lisa 4 Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele äriühingutele

Lisa 5 Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele

Lisa 6 Taksonoomia elementide loend audiitoritele

/otsingu_soovitused.json