Teksti suurus:

Riigi Infosüsteemi Ameti teenistujate ja töötajate koosseis

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2011, 11

Riigi Infosüsteemi Ameti teenistujate ja töötajate koosseis

Vastu võetud 08.12.2011 nr 110

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.  Riigi Infosüsteemi Ameti teenistujate ja töötajate koosseis

  (1) Riigi Infosüsteemi Ameti koosseisu ameti- ja töökohtade arvuks kinnitatakse 87.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ameti- ja töökohad (välja arvatud peadirektori ametikoht) jaotatakse Riigi Infosüsteemi Ameti põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ameti- ja töökohtade nimetused ning vajadusel moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksused.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. mai 2011. a määrus nr 33 „Riigi Infosüsteemi Ameti teenistujate ja töötajate koosseis” (RT I, 19.05.2011, 2) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json