Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2012, 1

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 11.12.2012 nr 57

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    3

 

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

    0,3

 

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

    1

 

Nõunik

Kõrgem ametnik

    2

 

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist-juhiabi

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

    9,3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    8

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  24

 

 

 

 

  39

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

  11

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  30

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  50

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  30

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  31

Maardu üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    7

 

Valvur

II klassi valvur

  33

 

 

 

 

  43

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    6

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  18

 

Valvur

II klassi valvur

  94

 

 

 

 

133

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  25

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  14

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    2

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

  10

 

 

 

 

  21

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist

Nooremametnik

    1

 

Laooperaator

Nooremametnik

    3

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    5

 

Kokk

Teenindustöötaja

    8

 

Koristaja

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  38

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    2

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    4

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    4

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

 

 

 

  24

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist-õendusjuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-perearst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2,85

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-pulmonoloog

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-terapeut

Vanemametnik

    1,5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  18

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,4

 

Spetsialist-gastroenteroloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kirurg

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,4

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-taastusraviarst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,4

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-radioloogiaõde

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  40,55

Harju kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    3

 

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Vanemametnik

    5

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  10

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  41

 

Koristaja

lihttööline

    1

 

Referent

Nooremametnik

    6

 

Sekretär-asjaajaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  68

Pärnu kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    5

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  19

 

 

 

 

  31

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

596,85

Neist vanglaametnikke

 

 

371,3

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

Abitööline

 

119

119

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

715,85”.

§ 2. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    3

 

 

 

 

    4

Taasühiskonnastamise ametnikud

 

 

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    5

 

Vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

    6

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  29

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  22

 

 

 

 

  34

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Vanemametnik

    2

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    4

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  28

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaalpedagoog

Vanemametnik

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  21

 

 

 

 

  74

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  28

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  15

 

 

 

 

  27

Avavanglaosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    5

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  10

Järelevalveosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  16

 

Valvur

II klassi valvur

  56

 

 

 

 

  89

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

    3

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laohoidja

Vanemametnik

    1

 

Laotööline

Lihttööline

    1

 

 

 

 

  16

Julgeolekuosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    8

 

 

 

 

  11

Üldosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

    1

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    3

 

 

 

 

  18

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    4

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  35

Meditsiiniosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-arst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-uroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  10

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-laborant

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  25,25

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Vanemametnik

    3

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    6

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  27

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    3

 

Tööhõive peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  45

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

451,25

Neist vanglaametnikke

 

 

278

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

119

119

Abitööline

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

570,25”.

§ 3. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste   Arv Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

    1

 

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

    2

 

 

 

 

    3

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  18

 

 

 

 

  30

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  28

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    6

 

Valvur

II klassi valvur

  20

 

 

 

 

  30

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  17

 

 

 

 

  30

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

    6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    5

 

Valvur

II klassi valvur

  16

 

 

 

 

  28

Järelevalveosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

    5

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  14

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

    1

 

Valvur

II klassi valvur

  32

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

    4

 

 

 

 

  65

Julgeolekuosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    9

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    3

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

    7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    3

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  22

Saatmisosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

    1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

    4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

    2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

    4

 

Valvur

II klassi valvur

    8

 

 

 

 

  19

Üldosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

    1

 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

    1

 

Personali peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist

Vanemametnik

    3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

    2

 

Jurist

Vanemametnik

    4

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  15

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    5

 

Spetsialist

Vanemametnik

    7

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

    3

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

    1

 

Kokk

Teenindustöötaja

    7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

    1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

    3

 

Köögitööline

Lihttööline

    7

 

Koristaja

Lihttööline

    4

 

 

 

 

  41

Sotsiaalosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

    1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

    1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

    7

 

Riigikeele õppe korraldaja

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

    6

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

    1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

    1

 

 

 

 

  23,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

    2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

    3,5

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-radioloogiaõde

Vanemametnik

    0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist – hambaarsti õde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

    1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  14

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-sisearst

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

    0,25

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

    0,25

 

Referent

Vanemametnik

    1

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

    1

 

 

 

 

  31

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Osakonnajuhataja

Kõrgem ametnik

    1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

    7

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

    5

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

  42

 

Nooremreferent

Nooremametnik

    5

 

Koristaja

Lihttööline

    2,3

 

 

 

 

  62,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

439,8

Neist vanglaametnikke

 

 

269

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

    5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

    4

 

Kingsepp

Lihttööline

    1

 

Abitööline

Lihttööline

  70

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

519,8”.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler