Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.12.2021 otsus nr 29

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2021

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 55 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.”;

2) paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 65,01 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.”;

3) paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 79,91 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.”;

4) paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 90,98 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.”;

5) paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 107,71 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.”;

6) paragrahvi 66 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 372 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 100 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 372 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 422 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.”;

7) paragrahvi 66 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 107 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 456 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.”;

8) paragrahvi 66 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 428 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 115 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 428 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 490 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.”;

9) paragrahvi 66 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 459 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 123 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 459 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 525 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.”;

10) paragrahvi 66 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 493 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 133 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 493 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 559 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.”;

11) paragrahvi 66 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 414 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.”;

12) paragrahvi 66 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 447 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.”;

13) paragrahvi 66 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 481 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.”;

14) paragrahvi 66 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 515 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.”;

15) paragrahvi 66 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 548 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.”;

16) paragrahvi 66 lõiked 10–102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 40 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 40 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.

(102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 55,79 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.”;

17) paragrahvi 66 lõiked 10–102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 47,81 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 41,83 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.

(102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 58,34 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.”;

18) paragrahvi 66 lõiked 10–102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 56,42 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 43,66 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.

(102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 60,90 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.”;

19) paragrahvi 66 lõiked 10–102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 66,58 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 45,50 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.

(102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 64,45 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.”;

20) paragrahvi 66 lõiked 10–102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 79,14 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(101) Mootorimaagaasi aktsiisimäär on 47,32 eurot 1000 m3 mootorimaagaasi kohta.

(102) Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiisimäär on 66 eurot 1000 kilogrammi nimetatud kütuse kohta.”;

21) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 1 euro ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.”;

22) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 1,45 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.”;

23) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 2,1 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.”;

24) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 3,07 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.”;

25) paragrahvi 66 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.”;

26) paragrahvi 66 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 372 eurot 1000 liitri kütuse kohta.”;

27) paragrahvi 66 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 399 eurot 1000 liitri kütuse kohta.”;

28) paragrahvi 66 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 428 eurot 1000 liitri kütuse kohta.”;

29) paragrahvi 66 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 459 eurot 1000 liitri kütuse kohta.”;

30) paragrahvi 66 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 493 eurot 1000 liitri kütuse kohta.”.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimustes ja korras võib ette näha, et toetuste taotlemise menetlusega ja toetuste andmise korraldamisega seotud ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus ning nende haldusülesannete kulude katmiseks võib saadud tulu kasutada.”.

§ 3.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 82 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „2022” arvuga „2023”;

2) paragrahvi 82 lõikes 4 asendatakse arv „2032” arvuga „2033”;

3) paragrahvi 82 lõikes 5 asendatakse läbivalt arv „2022” arvuga „2023”;

4) paragrahvi 82 lõikes 13 asendatakse arv „2032” arvuga „2033”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 7, 12, 17, 22 ja 27 jõustuvad 2023. aasta 1. mail.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 8, 13, 18, 23 ja 28 jõustuvad 2024. aasta 1. mail.

  (5) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 9, 14, 19, 24 ja 29 jõustuvad 2025. aasta 1. mail.

  (6) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 jõustuvad 2026. aasta 1. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json