Teksti suurus:

Dokumenti kantavate digitaalset isiku tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava informatsiooni ja andmete ning teiste asjakohaste digitaalsete andmete loetelu

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2021, 10

Dokumenti kantavate digitaalset isiku tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava informatsiooni ja andmete ning teiste asjakohaste digitaalsete andmete loetelu

Vastu võetud 10.12.2021 nr 76

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 5, § 191 lõike 1, § 202 lõike 1, § 2014 lõike 1 ja § 342 lõike 1 alusel.

§ 1.  Digitaalset isiku tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavad digitaalsed andmed

  (1) Diplomaatilisele isikutunnistusele, elamisloakaardile, isikutunnistusele ja digitaalsele isikutunnistusele kantav digitaalset isiku tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab sertifikaadi kohta vähemalt järgmisi andmeid:
  1) tehnilised parameetrid;
  2) väljaandja;
  3) seerianumber;
  4) moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) kasutaja isikukood;
  7) kasutaja eesnimi;
  8) kasutaja perekonnanimi;
  9) kasutusvaldkond;
  10) kasutaja ametlik Eesti teabevärava e-posti aadress.

  (2) Diplomaatilisele isikutunnistusele, elamisloakaardile, isikutunnistusele ja digitaalsele isikutunnistusele kantav digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab sertifikaadi kohta vähemalt järgmisi andmeid:
  1) tehnilised parameetrid;
  2) väljaandja;
  3) seerianumber;
  4) moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  5) kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  6) kasutaja isikukood;
  7) kasutaja eesnimi;
  8) kasutaja perekonnanimi;
  9) kasutusvaldkond.

  (3) Diplomaatilisele isikutunnistusele, elamisloakaardile, isikutunnistusele ja digitaalsele isikutunnistusele kantakse lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud sertifikaatidele ka nendele üheselt vastavad krüptograafilised võtmed.

§ 2.  Diplomaatilisele isikutunnistusele, elamisloakaardile, isikutunnistusele ja digitaalsele isikutunnistusele kantavad muud digitaalsed andmed

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse, elamisloakaardi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse kiibile kantakse andmefail.

  (2) Diplomaatilise isikutunnistuse kiibi andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja eesnimi;
  2) kasutaja perekonnanimi;
  3) kasutaja isikukood;
  4) kasutaja sünniaeg;
  5) dokumendi number;
  6) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  7) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev väljaandmisel.

  (3) Elamisloakaardi kiibi andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja eesnimi;
  2) kasutaja perekonnanimi;
  3) kasutaja isikukood;
  4) kasutaja sünniaeg;
  5) kasutaja sünnikoht;
  6) kasutaja kodakondsus;
  7) dokumendi number;
  8) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  9) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev väljaandmisel;
  10) kasutaja sugu;
  11) kasutaja elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa andmed;
  12) dokumendi väljaandja.

  (4) Isikutunnistuse kiibi andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja eesnimi;
  2) kasutaja perekonnanimi;
  3) kasutaja sugu;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sünnikoht;
  7) kasutaja kodakondsus;
  8) dokumendi number;
  9) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  10) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev väljaandmisel;
  11) Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa andmed;
  12) dokumendi väljaandja.

  (5) Digitaalse isikutunnistuse andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kasutaja eesnimi;
  2) kasutaja perekonnanimi;
  3) kasutaja isikukood;
  4) dokumendi number;
  5) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  6) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kuupäeva seisuga.

§ 3.  Elamisloakaardi kiibi ja isikutunnistuse kiibi kontaktivabale elektroonilisele osale kantavad digitaalsed andmed

  (1) Elamisloakaardi kiibi kontaktivabale elektroonilisele osale kantakse järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (IR);
  2) väljaandja riigi kood „EST”;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sugu;
  7) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja perekonnanimi;
  10) kasutaja eesnimi;
  11) kasutaja näokujutis;
  12) kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  13) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  14) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

  (2) Isikutunnistuse kiibi kontaktivabale elektroonilisele osale kantakse järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (ID);
  2) väljaandja riigi kood „EST”;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sugu;
  7) kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja eesnimi;
  10) kasutaja perekonnanimi;
  11) kasutaja näokujutis;
  12) kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  13) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  14) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

§ 4.  Elektroonilisele andmekandjale kantavad digitaalsed andmed

  Meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, diplomaatilise passi, Eesti kodaniku passi, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi elektroonilisele andmekandjale kantakse järgmised digitaalsed andmed:
  1) kasutaja näokujutis;
  2) dokumendi liik;
  3) väljaandja riigi kood „EST”;
  4) kasutaja perekonnanimi;
  5) kasutaja eesnimi;
  6) dokumendi number;
  7) kasutaja kodakondsus;
  8) kasutaja sünniaeg;
  9) kasutaja sugu;
  10) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
  11) kasutaja isikukood;
  12) kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  13) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  14) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json