Teksti suurus:

Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord

Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2022, 3

Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

Vastu võetud 20.12.2017 nr 63
RT I, 21.12.2017, 43
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2018RT I, 25.10.2018, 428.10.2018
09.07.2019RT I, 12.07.2019, 1215.07.2019
07.12.2022RT I, 14.12.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 36 lõike 3 ja § 4513 lõike 5 alusel.
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

§ 1.   Koolituse korraldamine ja läbiviimine

  (1) Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolitust (edaspidi koolitus) korraldab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi koolitusasutus).
[RT I, 14.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Koolituse läbiviimisele kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 2.   Koolituse õppekava

  (1) Koolitusasutus hindab perioodiliselt lapsele teenust vahetult osutavate isikute koolitusvajadust ja koostab selle alusel koolituse õppekava, mis avalikustatakse koolitusasutuse kodulehel.
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

  (2) Eraldi õppekavad luuakse hoolduspere vanemale ning perevanemale, kasvatajale ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutavale isikule.
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Koolituse õppekava peab tagama asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutavale isikule vajaliku ettevalmistuse ning toetama talle seaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmist, lapse heaolu ja arengu tagamist, lapse õiguste ja huvide kaitsmist ning lapse kasvatamiseks ja abistamiseks vajalike meetmete pakkumist.
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

  (4) Koolituse õppekava peab sisaldama teoreetilist ja praktilist osa auditoorse ning iseseisva töö vormis lõikes 3 sätestatud eesmärkide täitmiseks.
[RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

§ 3.   Koolituse läbimise tunnistus

  (1) Koolituse läbimisel väljastab koolitusasutus koolituse läbinule tunnistuse.

  (2) Hoolduspere vanema koolituse läbimisel lisatakse tunnistusele kaaskiri, milles on sisuline hinnang koolituse läbinu valmisoleku kohta saada hoolduspere vanemaks.

§ 4.   Rakendussätted
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

  (1) Hoolduspere vanema koolituse läbinuks loetakse ka isikud, kes on läbinud koolituse, mis oli enne 1. jaanuari 2018. a kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooni alusel kohustuslik perekonnas hooldajatele ning mille kohta on koolituse läbinud isikule väljastatud tunnistus.
[RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

  (2) Turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse läbinuks loetakse ka isikud, kes on pärast 1. jaanuari 2017. a läbinud koolituse, mis oli kohustuslik asenduskodu kasvatajatele ja perevanematele või asendushooldusteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutavatele kasvatajatele ja perevanematele ning mille kohta on koolituse läbinud isikule väljastatud tunnistus.
[RT I, 12.07.2019, 12 - jõust. 15.07.2019]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa 1 Hoolduspere vanema täienduskoolituse õppekava
[Kehtetu - RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava
[Kehtetu - RT I, 25.10.2018, 4 - jõust. 28.10.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json